Drobečková navigace

Úvod > Hasiči občanům > Varování obyvatelstva

Varování obyvatelstva

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů, mlékáren, atd. Dále je třeba vypnout ventilaci a uzavřít přívody plynu.

 

Požární poplach

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, poté 10s klesá a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo, ale upozorňuje obyvatelstvo, že pravděpodobně někde něco většího hoří či se někde stala nějaká katastrofa či ohrožení a po komunikacích se budou ve větší míře pohybovat záchranná vozidla hasičů, policie či zdravotníků.

U elektronických sirén se poplach vyhlašuje napodobením hlasu trubky troubící tón "HÓ-ŘÍ", "HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.

 

Zkušební tón

Zkušební nepřerušovaný tón v délce 140s se používá při periodických zkouškách sirén. Požární sirény se zkouší 1x měsíčně a to vždy 1. sobotu v měsíci ve 12:00 a CO sirény (sirény civilní obrany) se testují též 1x měsíčně, a to každou 1. středu v měsíci ve 12:00hod.

Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování obyvatelstva bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

 

Všeobecná výstraha

Požární poplach

Zkušební tón

     

MP3 | WAV

MP3 | WAV

MP3 | WAV

Kontakt

Adresa
SDH Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

E-mail
sdhvh@seznam.cz

Informace o dobrovolných hasičích z celé ČR a jejich akcích naleznete na

https://www.dh.cz/index.php/tiskoviny/zpravodaj-hasicskeho-sportu

 

Kniha návštev

příspěvků: 0