Drobečková navigace

Úvod > Hasiči občanům > Evakuace

Evakuace obyvatelstva

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

 

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

 

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou

evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

 

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo má obsahovat: 

 • osobní doklady, peníze a platební karty, doklady od vozidel, pojistné smlouvy a jiné drobné cennosti,
 • léky a brýle, užíváte-li je,
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
 • spací pytel nebo přikrývku,
 • pitnou vodu na dva dny,
 • základní trvanlivé potraviny nejméně na 24 hodin: nejlépe stravu v konzervách a dobře zabalený chléb,
 • předměty denní potřeby, jídelní misku, nůž, otvírák na konzervy, příbor,
 • ručník, toaletní a hygienické potřeby,
 • mobilní telefon s nabíječkou,
 • přenosnou svítilnu, nebo svíčky a zápalky,
 • psací potřeby, trhačku, sešit nebo volné papíry
 • knihy, pro ukrácení času karty, drobné společenské hry
 • pro děti drobné hračky, pexeso, omalovánky apod., malým dětem plyšovou hračku na spaní.
 
 

 

 

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících

evakuaci.

Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál

příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

 

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?

-          uhaste otevřený oheň v topidlech,

-          vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),

-          uzavřete přívod vody a plynu,

-          ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,

-          nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,

-          kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,

-          exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem

           potravou,

-          vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt

           opustili a dostavte se na určené místo.

 

 

Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci

Doporučení občanům, jaké činnosti a opatření provést při opuštění bytu a domu před vyhlášením všeobecné evakuace a bezprostředně po jejím vyhlášení. Další opatření, která jsou vhodná provést, hrozí-li povodně.  

 

Napsal Ing. Pavel Wolf, Friday, 25 July 2008

 

Bezprostředně před a při opuštění bytu po vyhlášení evakuace je nutno provést tato opatření:

 • ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,

 • uhasit oheň v topidlech,

 • zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
  uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,

 • zabalit evakuační zavazadla,

 • malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,

 • kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,

 • vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO",

 • dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních automobilů se svým vozidlem.

 

Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla předem avizovaná orgány veřejné správy) doporučujeme občanům uskutečnit tato předběžná opatření:

 • evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,

 • odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,

 • odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace,

 • přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení  pro ně zajistit krmivo.

 

Při povodních dále uskutečnit:

 • různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod. vynést ze sklepů a přízemních místností do vyšších pater; má se tím předejít zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami,

 • na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat) předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda,

 • z volného prostranství odstranit předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,

 • připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do domu,
  utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,

 • vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studně. 

Kontakt

Adresa
SDH Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

E-mail
sdhvh@seznam.cz

Informace o dobrovolných hasičích z celé ČR a jejich akcích naleznete na

https://www.dh.cz/index.php/tiskoviny/zpravodaj-hasicskeho-sportu

 

Kniha návštev

příspěvků: 0