Drobečková navigace

Úvod > Tábořiště > Turistické cíle

Turistické cíle

 

Zajímavé turistické informace naleznete na Informačním portále Plzeňského kraje 

 

MAPA POVODÍ OTAVY 

- přehledně o všem co Vás čeká na Otavě a v jejím okolí 

 

Hora Prácheň je nyní Národní přírodní rezervací Prácheň (27ha) přirozeného smíšeného lesa a v porostu lze najít vstavače, lilii zlatohlavou, kruštík a jiné. 

 

Zřícenina starobylého hradu Prácheň a kostel sv. Klimenta

(1,5  km podél trati směr Horažďovice a poté 1  km lesní pěšinou)

Zřícenina se nachází na vrchu Prácheň jenž byl roku 1868 vybrán mezi památné české hory a byl odtud plaven jeden ze základních kamenů Národního divadla.

Fotogalerie aktuálního stavu okolí zříceniny hradu Prácheň

 

 

Kostel sv. Klimenta

(1,5  km podél trati směr Horažďovice a poté 1  km lesní pěšinou)

Na místě údajné stavby z velkomoravské doby (snad dřevěné) byl na Práchni postaven raně gotický zděný kostel, opatřený při stavbě sousedního hradu v první třetině 14. stol. novým presbytářem. Loď byla barokně upravována, regotisována v roce 1859. Kostel obklopuje hřbitov. Údajnému velkému stáří původního kostela napovídá velmi archaické zasvěcení i umístění v obvodu jednoho ze správních hradišť raně středověkého přemyslovského státu.

 

 

Několik selských statků např. č.p 1, 4  a 18 na návsi v obci

Usedlost č.p. 4

Zděná zemědělská usedlost s dochovaným klasicistním štítem. Jedna z mála staveb zděné lidové architektury v regionu, která si uchovala v průčelí čisté klasicistní rysy. Usedlost je vyzděna z kamene a pálených cihel, zdivo omítnuto. V současné době jsou některé výzdobné prvky ve fasádě setřeny a neobnoveny.

I když je objekt zanesen v císařských povinných otiscích Stabilního katastru z roku 1837 ve stejném půdorysném schématu jako dnes, musel být do současné podoby přestavěn někdy po polovině 19. století. Užitými stavebními konstrukcemi, především klenbami a kultivovaným slohovým projevem pomocí charakteristických výtvarných detailů reprezentuje dům čp. 4  jednorázovou, dalšími přestavbami nenarušenou vesnickou architekturu závěrečného období lidové stavební tvorby.

 

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi  v obci

Kaple postavená v roce 1813 byla vybavena barokním oltáříkem z konce 19. století. Chybějící lidový obraz sv. Jana Nepomuckého pocházel z 19. století. V roce 1942 rekvírován zvonek kapličky a v tomto roce byl koupen a vysvěcen nový zvon Václav – Ludmila. V roce 1984 proběhla generální oprava vnitřku kaple a v roce 1985 proběhlo očištění pomníku padlých.
Kaple tvoří dominantu na návsi cenné sídelní lokality. Dne 22. září 1995 byla náves obce vyhlášena Ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu.

 

 

Muzeum Horažďovice

(5 km, 5 min vlakem)

Na zámku v Horažďovicích můžete netradičně spojit prohlídku nejkrásnějších zámeckých prostor a muzejní expozice i se sezoními výstavami. Také stará část města Horažďovic stojí za procházku, a pokud vás nezajímají středověké památky, může vás zaujmout výhled na řeku Otavu a vrch Prácheň.

Zámek v Horažďovicích stojí na místě gotické tvrze. Gotický hrad byl v 15. století přestavěn na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku.

Za Půty Švihovského roku 1503 byl také zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681 – 1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho. Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy.

 

 

Největší zřícenina v Čechách - hrad Rabí

(5 km)

Hrad Rabí, který vzniknul na počátku 13. století, je králem všech českých hradů. Kdybyste pečlivě odměřili délku jeho budov a hradeb s dělovými baštami, napočítali byste neuvěřitelné tři kilometry.

Zřícenina hradu a obec leží 9 km severovýchodně od Sušice na skalnatém vrchu nedaleko řeky Otavy, ve výšce 478 m n. m. Přívětivě shlíží z nevysokého kopce a přímo vybízí k návštěvě. 
Středověký hrad s románskými základy hrál v minulosti Čech důležitou roli. Chránil obchodní stezku mezi městy Sušice a Horažďovice a bohatá rýžoviště zlata na řece Otavě. Kvůli tomu se hrad stával často terčem útoků. Husitský válečník Jan Žižka se ho pokusil dobýt dokonce dvakrát – a zaplatil za to svým druhým okem. O prvních majitelích hradu neexistují žádné písemné zmínky. Podle nejnovějšího předpokladu historiků byl hrad založen pravděpodobně německými hrabaty z Bogenu a později užíván rodem Wittelsbachů, protože území Sušicka patřilo od roku 1124 do roku 1273 Bavorsku. Koncem 13. století se toto území pravděpodobně stalo opět součástí českého státu. Usuzuje se, že v této době hrad získali páni z Velhartic. Prvními písemně doloženými majiteli (soudním spisem z roku 1380) byli Švihovští z Rýzmberka. Tento rod vlastnil Rabí skoro 200 let, během nich byl hrad vybudován do své konečné podoby.

V hradním sále je umístěna expozice středověkých kachlů s replikou pozdně gotických kachlových kamen, v letní sezóně můžete navštívit Včelnici.

 

 

Středověký mlýn Hoslovice

(20 km)

Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, přibližně 17 kilometrů od Strakonic se v obci Hoslovice nachází unikátní areál středověkého vodního mlýna na horní vodu, jehož návštěva vás přenese do života dob dávno minulých.

Nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách najdete nedaleko od Strakonic. Areál unikátního hoslovického mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Všechny budovy jsou kryty došky z rákosu, původně byly slaměné. K mlýnu také patří rybníček s náhonem, sad a louky. Mlýn byl poháněn vodou, přiváděnou vantroky z malého rybníka. Toto zachovalé vodní dílo zajišťované příkrým náspem a hrází se nachází bezprostředně nad budovou mlýna. Náhon je asi 150 metrů dlouhý a začíná nad malým jezem u potoka. 

Díky výjimečnému působu života posledních vlastníků, kteří se v 50. letech izolovali od společnosti a odmítli veškerý technický pokrok, se v areálu dochoval tradiční venkovský způsob života - není zavedena elektřina, chybí sociální zařízení, obytné místnosti tvoří malou část budovy. Díky tomu je mlýn včetně dalších staveb a pozemků v autentickém stavu tak, jak jej znali obyvatelé Hoslovic a okolí po staletí. Poslední dochovanou technickou úpravou je žentour za stodolou. 

 

 

 

Rozhledna a skanzen Chanovice

(15 km)

Návštěva obce Chanovice nabízí turistům řadu zajímavých možností: návštěvu skanzenu, expozic v zámeckém areálu nebo výhled z rozhledny na Chlumu. Okolí také protíná naučná stezka Chanovice – Příroda a lesy Pošumaví.

Historická část vesnice je vyhlášena památkovou zónou. Zámeckému areálu dominuje budova zámku, na kterou navazuje obnovený hospodářský dvůr a původně románský kostel.


Na zámku jsou k vidění hned dvě stálé expozice „Lidová řemesla Pošumaví“ a „Galerie nositelů tradice“ ve zrekonstruovaných klenutých bývalých maštalích hospodářského dvora.  Dále zde probíhají pravidelné výstavy fotografií, výtvarných děl, keramiky, atd.


Okolím prochází naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví v Chanovicích. Měří 2,2 km a od zámeckého parku v Chanovicích vás přes 9 zastavení zavede k nové rozhledně na vrchu Chlum a k expozici lidové architektury.

 

 

Gotický hrad Bavorů ze Strakonic

(Strakonice , 22 km, 15 min vlakem)

Pochází z doby po r. 1315, vznikl na místě župního hradu založeného v 10. st. V 11. a 12.  st. byl odtud spravován Prácheňský kraj. Hrad Bavorů, přestavěný ještě Půtou Švihovským je od roku 1558 uváděn jako pustý, dochovány mohutné zbytky věží, hradeb a čtyř frankovacích bašt.

 

 

K těmto výletům můžete využít cyklotrasy procházející obcí Velké Hydčice a pokračující na Horažďovice, Hejnou, Nezamyslice, Malý Bor, Chanovice, Žichovice, Rabí, Hoslovice apod.

 

Obcí prochází také dvě naučné stezky:

Naučná stezka Velké Hydčice - Hejná - Nezamyslice

Naučná stezka Velké Hydčice - Prácheň

Kontakt

Adresa
SDH Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

E-mail
sdhvh@seznam.cz

Informace o dobrovolných hasičích z celé ČR a jejich akcích naleznete na

https://www.dh.cz/index.php/tiskoviny/zpravodaj-hasicskeho-sportu

 

Kniha návštev

příspěvků: 0