Drobečková navigace

Úvod > Hasiči občanům > Tísňová telefonní čísla

Tísňová telefonní čísla

Jak volat na tísňovou linku 

  

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:

  • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)

  • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)

  • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte

  • Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky

  • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

 

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

  •   150    Hasičský záchranný sbor ČR,

  •   155    Zdravotnická záchranná služba,

  •   158    Policie ČR.

  •   156    Obecní (městská) policie

  •   112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné lze na

ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty.

 

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory. Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost. Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdná cesta aj.

 

Kdy volat hasiče:

Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět 

záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod. 

Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

Evropská tísňová linka 112

 

·         Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.

·         V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.

·         Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.

·         Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.

·         Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.

·         Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.    

Kontakt

Adresa
SDH Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

E-mail
sdhvh@seznam.cz

Informace o dobrovolných hasičích z celé ČR a jejich akcích naleznete na

https://www.dh.cz/index.php/tiskoviny/zpravodaj-hasicskeho-sportu

 

Kniha návštev

příspěvků: 0