Drobečková navigace

Úvod > Tábořiště > Provozní řád

Provozní řád

KE STAŽENÍ PDF | PROVOZNÍ ŘÁD

 1. V areálu tábořiště je možné v souladu s provozní dobou ubytovat osobu, která se řádně přihlásí k pobytu a uhradí příslušné poplatky dle platného ceníku.
 2. Ceny za ubytování a služby poskytované v kempu se hradí předem na celou dobu pobytu.
 3. Ubytování klientů může být v den nástupu provedeno po 14 hod., nebo dle dohody.
 4. Po příchodu do kempu se každý návštěvník ohlásí u správce a uhradí poplatky za ubytování. V případě nepřítomnosti správce budou poplatky uhrazeny při obchůzkové kontrole správce. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele stanů či karavanů.
 5. Po zaplacení všech poplatků správce přidělí hostům místo k postavení stanu, karavanu  a zaparkování vozidla popř. přidělí elektrickou přípojku.
 6. Návštěvníkům není dovoleno jakkoli zasahovat do elektrických přípojek.
 7. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.
 8. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací (ve vážných případech  dle domluvy).
 9. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.
 10. Užívání tábořiště je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči, nebo postižení infekčními chorobami, parazitárními nemocemi a nebyl jim nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 15-ti let v prostorách kempu bez dozoru.
 12. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 13. Psi na tábořišti po celou dobu pobytu nesmí volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních rekreantů. Majitelé psů jsou povinni uklízet psí exkrementy.
 14. Výcvikové akce psů mají vlastní pravidla,  která psovodi dodržují.
 15. Uživatelé tábořiště jsou povinni zacházet s ohněm s nejvyšší opatrností a oheň rozdělávat pouze ve vyhrazených ohništích.
 16. Povinností návštěvníků tábořiště je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.
 17. Všichni uživatelé tábořiště nesmí poškozovat zařízení tábořiště, rostliny, přírodní krásy v kempu a jeho okolí.
 18. Návštěvník, který poškodí zařízení, či způsobí škody v prostorách sociálních zařízení příp. i jiných míst tábořiště, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu.
 19. V den odjezdu jsou návštěvníci povinni opustit vyhrazená místa k ubytování (včetně vozidel zaparkovaných v areálu) nejpozději do 14.00 hod.. V případě překročení stanovené doby pobytu může provozovatel účtovat poplatek za celý den.
 20. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.
 21. Před opuštěním tábořiště uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do původního stavu.
 22. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců tábořiště.
 23. Provozovatel tábořiště nezodpovídá za zranění a poškození či odcizení majetku uživatele tábořiště, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby.
 24. Každý návštěvník se musí při vstupu na tábořiště seznámit s provozním řádem a je povinen ho dodržovat.
 25. Provozní řád tábořiště je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu tábořiště. Každá osoba, která poruší „provozní řád“ tábořiště, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné části předplacených poplatků.
 26. Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož náprava není řešena provozním řádem a ubytovacím řádem může být řešena přivoláním Policie ČR. Může být také řešena písemným nařízením vedoucího kempu, které bude mít charakter dodatku provozního řádu.
 27. Provoz sprch je po zakoupení žetonů u služby tábořiště celodenní. Úklid sprch a sociálního zařízení provádí služba tábořiště průběžně za provozu, minimálně 1x denně.
 28. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz vstupu do areálu TJ Tatran Velké Hydčice. (Fotbalové hřiště)

Kontakt

Adresa
SDH Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

E-mail
sdhvh@seznam.cz

Informace o dobrovolných hasičích z celé ČR a jejich akcích naleznete na

https://www.dh.cz/index.php/tiskoviny/zpravodaj-hasicskeho-sportu

 

Kniha návštev

příspěvků: 0