Znak Velké Hydčice SDH Velké Hydčice minimapa

Zásahy

Uložit v PDF

Od roku 2014 jsou výjezdy zaznamenávány pouze do PDF souboru výše.

 

Období 1.1.2013 - 31.12.2013

  Datum Výjezd - Návrat Družstvo Druh a místo události - jednotky, technika, činnost jednotek
1. 13.4.2013 8:00 - 11:00 CAS 1+5 TAKTICKÉ CVIČENÍ HEJNÁ - dálková doprava vody. JSDHO Horažďovice T 815 Terrno CAS 20, V.Hydčice CAS 10 Iveco, Hejná DA 8 Avia, Boubín ARO + PPS 12, Kejnice, Veřechov, Komušín PPS 12. Vytvoření cca 600 m hadicového vedení zakončené dvěma C proudy.

Výcvik Nositelů dýchací techniky - JSDHO Horažďovice T 815 Terrno CAS 20, V. Hydčice Iveco - Magirus CAS 10, M. Bor Avia DA 8 - Vyhledání dvou osob a PB lahve v prostoru, vněmž bylo simulováno zakouření. Jednotky používali IDP SATURN S 7.

Družstvo: Šatra + Vinter, Kvěch ml., Lojík, Plocek, Hlaváč, Kalíš

2. 18.5. 2013 17:00 - 18:00 CAS 1+5 POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY OA - TÝNEC u HD - JSDH Velké Hydčice Iveco-Magirus CAS 10 1 x vysokotlak. Použití 2 x IDP Saturn S7. Rozstříhání vozidla a vyproštění jedné osoby s následným požárem. PRAKTICKÝ VÝCVIK JEDNOTKY - UKÁZKA

Družstvo: Vinter + Kalíš, Čáň, Kvěch ml., Plocek, Kvěch st.

3. 30.5. 2013 20:56 - 1:37 CAS 1+5 TECHNICKÁ POMOC - ODČERPÁNÍ VODY- VELKÉ HYDČICE - ucpaná kanalizace, nebezpečí zaplavení garáží, Iveco Magirus CAS 10 + čerpadlo Pavliš, kanálový krtek, odčerpání přeplněné uliční vpusti a jejích přítokových větví, propláchnutí zaneseného odtoku vpusti pomocí kanálového krtka.

Družstvo: Šatra + Vinter, Hlaváč, Kalíš, Čáň, Šašek

4. 2.5. 2013 20:44 - 23:18 CAS 1+3

DA 1+1

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST-JINÉ - VELKÉ HYDČICE - vyhlášena všeobecná výstraha, nebezpečí záplavové vlny, Iveco Magirus CAS 10, Ford Transit + přívěs, osobní pomoc vozík Desta fa. STAZAP rozvoz pytlů s pískem postavení provizorního hrazení, monitoring toku Otavy - mlýn pod Jitexem

Družstvo: CAS - Šatra + Vinter, Kalíš, Čáň, DA - Hlaváč + Lojík, Korda st.

5. 4.5. 2013 17:01 - 19:07 DA 1+3 OSTATNÍ POMOC - VELKÉ HYDČICE - Ford Transit + přívěs, využití osobní pomoci fa. STAZAP vysokozdvižný vozík Desta, odvoz pytlů s pískem od ohrožených objektů vysokou vodou dne 2.5.2013

Družstvo: Hlaváč + Vinter, Čáň, Korda st.

6. 6.12. 2013 6:00 - 9:21 CAS 1+5 TECHNICKÁ POMOC - OSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK- VELKÉ HYDČICE - č.p. 43, vlivem větru vyvrácené dva stromy nakloněné nad hospodářskou budovou, zachycené v elektrickém vedení. Na místo povolán energetik. JSDH V.Hydčice CAS Iveco + mot. pila, HZS Pk st. HD CAS Tatra a HZS Pk st. KT jeřáb AV 15 Vypnutí el. proudu, uříznutí dvou vyvrácených stromů a pokácení jednoho rovněž větrem poškozeného.

Družstvo: Vinter + Šašek, Kalíš, Čáň, Potužák, Šatra

7. 6.12. 2013 18:50 - 19:45 CAS 1+5 TECHNICKÁ POMOC - OSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK- VELKÉ HYDČICE - Prácheň - JSDH Velké Hydčice

CAS Iveco + MP Husqvarna, HZS Pk st. Horažďovice CAS T 815. Jednotka V.H. provedla odstranění borovice, která byla vyvrácená a padlá na plechový sklad hrobníka.

Družstvo: Vinter + Korda ml, Šašek, Kalíš, Čáň, Hlaváč


 

Období 1.1.2012 - 31.12.2012

  Datum Výjezd - Návrat Družstvo Druh a místo události - jednotky, technika, činnost jednotek
1. 12.2.2012 15:34 - 17:02 CAS 1+1 OSTATNÍ POMOC - VELKÉ HYDČICE - Iveco-Magirus CAS 10 - monitoring zamrzlého a ledy ucpaného koryta řeky Otavy cca 2,5 km nad obcí a 2 km pod obcí V. Hydčice. Nezjištěn žádný akutní stav.
2. 28.4.2012 8:00 - 11:00 CAS 1+5 TAKTICKÉ CVIČENÍ HEJNÁ - dálková doprava vody. JSDHO Horažďovice T 815 Terrno CAS 20, V.Hydčice CAS 10 Iveco, Hejná DA 8 Avia, Boubín ARO + PPS 12, Kejnice, Veřechov, Komušín PPS 12. Vytvoření cca 600 m hadicového vedení zakončené dvěma C proudy. Výcvik Nositelů dýchací techniky - JSDHO Horažďovice T 815 Terrno CAS 20, V. Hydčice Iveco - Magirus CAS 10, M. Bor Avia DA 8 - Vyhledání dvou osob a PB lahve v prostoru, vněmž bylo simulováno zakouření. Jednotky používali IDP SATURN S 7.
3. 27.5.2012 14:00 - 15:00 CAS 1+5

POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY OA - VELKÉ HYDČICE - JSDH Velké Hydčice Iveco-Magirus CAS 10, 1 x vysokotlak. Použití 2 x IDP Saturn S7. Rozstříhání vozidla a vyproštění osoby.

PRAKTICKÝ VÝCVIK - UKÁZKA

4. 28.6. 2012 3:46 - 8:10 CAS 1+4 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ nebezpečí zaplavení kempu V.Hydčice JSDH Velké Hydčice CAS 10 Iveco Magirus, evakuace 10 stanů a zajištění cca 10-ti lodí. jednotka prověřila okolí řeky cca 2 km, jestli se na břehu nenachází nenahlášení stanaři.
5. 9.9. 2012 13:12 - 16:03 CAS 1+5 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ VELKÉ HYDČICE JSDH Velké Hydčice CAS 10 Iveco Magirus, propláchnutí zanesené kanalizace po přívalových deštích
6. 9.9. 2012 16:03 - 17:00 CAS 1+4 PRAKTICKÝ VÝCVIK - VELKÉ HYDČICE - JSDH Velké Hydčice, Iveco - Magirus CAS 10, kotoučová pila STIHL, rozřezání vraku automobilu.
7. 1.12. 2012 18:51 - 19:45 CAS 1+3 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ VELKÉ HYDČICE - výbuch kotle JSDH Velké Hydčice CAS 10 Iveco Magirus, HZS Pk - st. Horažďovice, MB Atego CAS 15. Vybrání topeniště, odvětrání zakouřených prostor, kontrola komínového tělesa.
8. 16.12. 2012 10:35 - 11:39 CAS 1+3 TECHNICKÁ POMOC, MONITORING - VELKÉ HYDČICE - Iveco-Magirus CAS 10 - monitoring zamrzlého a ledy ucpaného koryta řeky Otavy cca 1 km nad obcí a 2 km pod obcí V. Hydčice. Na místo události povolán bagr na odstranění nahromaděného ledu.
9. 17.12. 2012 15:21 - 21:40 CAS 1+5 TECHNICKÁ POMOC, MONITORING - VELKÉ HYDČICE - Iveco-Magirus CAS 10 - jednotka převzala místo události od HZS Pk st. Horažďovice, která zasahovala od 12,56 hodin. Na MU bylo po celou dobu prováděno narušování a bagrování nahromaděného ledu. Po setmění jednotka osvětlovala MU.

 

 

 

Období 1.1.2011 - 31.12.2011

  Datum Výjezd - Návrat Družstvo Druh a místo události - jednotky, technika, činnost jednotek
1. 4.4. 2011 12:06 -13:24 1 + 3 TECHNICKÁ POMOC - VELKÉ HYDČICE - Iveco-Magirus CAS 10 - čistění zanesené kanalizace.
2. 27.4.2011 18:25 -19:29 CAS 1+4 POŽÁR - POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY - HORAŽĎOVICE - Požár lakovny Otavské strojírny HZS HD CAS 15 MB Atego, JSDH HD CAS 32 T-148 a AZ 30,JSDH Malý Bor CAS 32 T-148 DA Avia a JSDH Velké Hydčice CAS 25 RTHP
3. 27.5.2011 17:06 -17:42 1+5 POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY OA - VELKÉ HYDČICE - JSDH Velké Hydčice Iveco-Magirus CAS 10

1 x vysokotlak. Použití 2 x IDP Saturn S7.

CVIČENÍ - UKÁZKA

4. 13.7. 2011 19:46 -20:45 CAS 24 1+1 TECHNICKÁ POMOC - ODČERPÁNÍ VODY - VELKÉ HYDČICE - Zatopený sklep - JSDH Velké Hydčice, Š 706 CAS 24 + kalové čerpadlo Pavliš, Iveco Magirus CAS 10 + čerpadlo HERON, MP Husqvarna. HZS st. Horažďovice MB Atego CAS 15. Jednotka s CAS 24 přijela k události společně s jednotkou HZS, kterou KOPIS odvolal na jinou událost. Z důsledku přívalového deště byly hlášeny další zaplavené sklepy a tak je jako posila povolána místní CAS 10 Iveco. Jednotka odčerpala 1 x sklep u RD, 3 x sklep v bytovkách,odčerpala zaplavený septik a vyčistila přepad septiku u bytovek, monitorovala dva sklepy, kterým hrozilo zaplavení, odstranila 1 x padlý strom a prověřila situaci na místním vodáckém tábořišti.
  13.7. 2011 20:05 -22:30 CAS 10 1+1  
5. 13.7.2011 20:45 -21:15 1+3 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK - VELKÉ HYDČICE - Iveco-Magirus CAS 10 + MP Husqvarna 340 -odstranění padlého stromu na cestu. Tento zásah byl veden jako samostatná událst i když probíhal zároveň s událostí č. 4 ze dne 13.7.2011.
6. 19.12.2011 18:52 -19:22 CAS 1+3 POŽÁR - POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY - HORAŽĎOVICE - Požár kotelny RD, HZS HD CAS 25 T 815, JSDH HD CAS 20 T 815 Terrno, JSDH Malý Bor CAS 32 T-148 DA Avia,JSDH Velké Hydčice CAS 25 RTHP,

Zahoření odpadu v okolí kotle, uhašení ohnisek, odvětrání zasaženého prostoru.

7,8.       V roce 2011 proběhly dvě praktická cvičení, jejichž cílem byl výcvik jednotky s vyprošťovacím zařízením LUKAS. Námětem cvičení bylo rozstříhání vozidla, kdy druhé cvičení bylo rozšířeno o výcvik při požáru dopravního prostředku.

 

 

Období 1.1.2010 - 31.12.2010

  Datum Výjezd - Návrat Družstvo Druh a místo události - jednotky, technika, činnost jednotek
1. 20.6. 2010 11.09 - 12.37 CAS 1+4

DA 1+2

POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY OA - HORAŽĎOVICE - SV. POLE, JSDH Velké Hydčice, CAS 24 Š 706 RTHP, DA Ford Transit - nasazeno 2ks C proud za použití 2 ks IDP Saturn S7

Prověřovací cvičení.

2. 17.7.2010 23:37 - 00:04 1+2 POVODEŇ, ZÁPLAVA, DÉŠŤ - VELKÉ HYDČICE - JSDH V. Hydčice DA Ford Transit + kalové čerpadlo Pavliš - odčerpání vody ze sklepa.
3. 29.8.2010 17:39 - 18:50 1+5 POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA - VELKÉ HYDČICE, požár strniště na poli za firmou Hasit - více ohnisek na rozloze 50 x 10 m. JSDH Velké Hydčice Š 706 CAS 24 a HZS st. Horažďovice T 815 CAS 32. Lokalizace jedním C proudem, likvidace lafetou (vodní dělo) z Š 706 RTHP CAS 24. Doplnění vody z T 815 CAS 32. Policie ČR.
4. 27.9.2010 18:22 - 19:29 CAS 1+4

VEA 1+2

POŽÁR - POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY - VELKÉ HYDČICE - Požár dřevěné boudy u lesního porostu pod lomem. JSDHO Velké Hydčice, Škoda 706 CAS 24, VEA Lada Niva, HZS st. Horažďovice MB Atego CAS 16. Po příjezdu zjištěn dohořívající požár dřevěné boudy 5 x 5 m a ohořelé okolní stromy. Nasazen 1 x proud C z Š 706, kterým byl požár dohašen a zabránilo se dalšímu šíření do lesního porostu. Vyšetřovatel HZS st. Klatovy - Lada Niva, Policie ČR - Škoda Octavie.
5. 23.10.2010 8:45 - 11:30 CAS 1+3 POŽÁR - POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY- BOUBÍN- Taktické cvičení - dálková doprava vody. JSDHO HD T 815, Terrno CAS 20, V.H. Š 706 CAS 24, Třebomyslice a Hejná s DA 12 Avia, Boubín ARO + PPS 12,

Kejnice, Veřechov, Komušín PPS 12. Vytvoření 2 km hadicového vedení zakončené třemi C proudy.

6. 7.12.2010 výjezd 16:02 CAS 1+3 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Velké Hydčice - ledy v řece Otavě, voda vytéká mimo koryto. 7.12.2010 JSDH V.H. CAS 24 Š 706, DA Ford, HZS st. HD CAS Atego, HZS Pk st. Nýřany VEA Honda CR-V řídící důstojník, 2 x VEA Š Felicia ředitel HZS Klatovy, velitel st. HD. Odstranění oplocení u č.p.47, monitoring toku, rozvezení pytlů s pískem u ohrožených objektů ve spolupráci s f. Hasit a Stazap, osvětlení místa zásahu, na MU povolán ZÚ Hlučín se spec. technikou.
7. 8.12.2010 návrat 20:00 DA 1+2 Na MU je povolána JSDHO HD s VEA ARO a T 815-Terrno CAS 20, zástupci povodí, zástupci obcí V.H. a HD, MP HD a přijíždí ZÚ Hlučín T 815 VVN 8x8 s podvalem s PTS 10, VEA a jeřáb T 815 8x8 AD 28 z ZÚ Zbiroh. Zřízen štáb velite a zahájen přesun k jezu pod Práchní, kde je nasazen PTS a po několika neúspěšných pokusech z akce pro neúčinnost odvolán. Zasedá krizový štáb a rozhoduje o povolání pyrotechnika, aby se k situaci vyjádřil a rozhoduje o nasazení bagru s prodlouženýn ramenem.
8. 9.12.2010 8:58 - 16:15 CAS 1+3

DA 1+1

Na MÚ přijíždí pásový bagr JCB JS 220 LR, kterému se daří rozebírat ledovou krustu proti proudu řeky.Jednotka V.H. vyřezává pomocí MPO Husqvarna přístupové cesty ke korytu, sleduje podél toku nenadálý pohyb ledu pro včasné varování obsluhy bagru a stará se o týlové zajištění zasahujících.

 

Období 1.1.2009 - 10.7.2009

  Datum Výjezd - Návrat Družstvo Druh a místo události - jednotky, technika, činnost jednotek
1. 28.3.2009 10:20 - 16:56 1+3 TECHNICKÁ POMOC - VELKÉ HYDČICE - CAS 24 Š 706 - čistění ucpané kanalizace v obci.
2. 4.4.2009 10:06 - 16:54 1+3 TECHNICKÁ POMOC - VELKÉ HYDČICE - CAS 24 Š 706 - čistění ucpané kanalizace v obci.
3. 12.6.2009 18:47 - 20:32 1+3 POŽÁR - POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY - HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ - JSDH Horažďovice CAS 32 T148, VEA Aro, JSDH Malý Bor CAS 32 T 148, DA 8 Avia, JSDH Velké Hydčice CAS 24 Š 706 - záloha na místě události.
4. 28.6.2009 3:54 - 6:10 1+2 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, nebezpečí zaplavení kempu V.Hydčice, JSDH Velké Hydčice Š 706 CAS 24, HZS st. Horažďovice CAS 14 Atego - Jednotky evakuovali cca 50 osob a prověřily okolí řeky v délce zhruba dvou kilometrů.
5. 1.7.2009 20:37 - 21:04 1+3 POVODEŇ, ZÁPLAVA, DÉŠŤ - VELKÉ HYDČICE - DA Ford Transit + kalové čerpadlo - čerpání sklepa.
6. 2.7.2009 18:52 - 19:31 1+3 POVODEŇ, ZÁPLAVA, DÉŠŤ - VELKÉ HYDČICE - DA Ford Transit + kalové čerpadlo - čerpání sklepa.
7. 4.7.2009 15:21 - 15:52 1+5 POŽÁR - OSOBNÍ AUTOMOBIL - VELKÉ HYDČICE - JSDH Velké Hydčice Š 706 CAS 24 - CVIČENÍ, uhašeno 2 x C proud. Použití 2 x IDP Saturn S7.
8. 4.7.2009 20:09 - 23:35 1+5

POVODEŇ, ZÁPLAVA, DÉŠŤ

BABÍN - HZS st. Horažďovice CAS 14 Atego, JSDH Velké Hydčice - CAS 24 Š 706

JSDH Rabí - Š 706 CAS 24 - nebezpečí zaplavení objektů - ochrana objektů pytli s pískem.

 

SVÉRADICE, HOLKOVICE, SLATINA, - HZS st. HD CAS 14 Atego

JSDH Horažďovice VEA ARO, CAS 32 T148, Malý Bor CAS 32, Slatina - odčerpávání sklepů

Velké Hydčice, CAS 24 Š 706 - monitorování stavů, PČR

 

KOMUŠÍN - JSDH Velké Hydčice CAS 24 Š 706, JSDH + HZS a JSDH st. HD VEA ARO, PČR

přelití hráze a následné zjištění porušení hráze rybníka Ostrov u Komušína.

9. 6.7.2009 1:00 - 1:33 1+3 POVODEŇ, ZÁPLAVA, DÉŠŤ- VELKÉ HYDČICE - JSDH Velké Hydčice Š 706 CAS 24 + kalové čerpadlo Pavliš, čerpání vody ze sklepa.
10. 17.11.2009 13:04 - 14:23 1+6 POŽÁR - POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY - VELKÉ HYDČICE č.p. 18 - PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ - JSDHO Velké Hydčice, Škoda 706 CAS 24, cvičení zaměřeno na správnost vyhlášení poplachu, na schopnost zasahujících hasičů prohledat daný prostor, na schopnost velitele zorientovat se na místě události.
11. 12.12.2009 8:58 - 14:23 1+3 POŽÁR - PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, SKLADY - BŘEŽANY - STARÝ KRAVÍN - TAKTICKÉ CVIČENÍ - HZS Klatovy, JSDH Malý Bor Cas 32 T 148, DA 12 Avie, JSDH V. Hydčice CAS 24 Š 706 RTHP, JSDH Týnec u HD Avia + PPS 12, JSDH Hradešice DA 12 Avia, JSDH Břežany PPS 12, JSDH Třebomyslice DA 12 Avia

Dálková doprava vody pomocí hadicového vedení, na vzdálenost cca 1,5 km.

12. 26.12.2009 17:00 - 19:17 1+7 TECHNICKÁ POMOC - POŽÁRNÍ ASISTENCE - VELKÉ HYDČICE - PRÁCHEŇ zřícenina hradu CAS 24 Š 706 RTHP, DA Ford Transit - Asistence při Vánočním koncertu, který byl osvětlen takzvanými Kanadskými ohni.

 

 

Období 1.1.2008 - 31.12.2008

  Datum Výjezd - Návrat Družstvo Druh a místo události - jednotky, technika, činnost jednotek
1. 9.8.2008 15:54 - 16:15 1+3 POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU - VELKÉ HYDČICE - JSDH Velké Hydčice Š 706 CAS 24 - CVIČENÍ, uhašeno 2 x C proud. Použití 2 x IDP Saturn S5.
2. 17.11.2008 13:00 - 14:38 1+6 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY - VELKÉ HYDČICE - PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ - JSDH Velké Hydčice - Š 706 CAS 24 + kalové čerpadlo Pavliš, rozvinutí 2 x C útočných proudů - doplňování vody do CAS, použití IDP Saturn S5 2 ks - vyhledání PB lahve, použití výsuvného žebříku.

 

Kontakt

Adresa
SDH Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

E-mail
sdhvh@seznam.cz

Informace o dobrovolných hasičích z celé ČR a jejich akcích naleznete na

https://www.dh.cz/index.php/tiskoviny/zpravodaj-hasicskeho-sportu

Podzimní zpravodaj 2019 OSH Klatovy

Kniha návštev

příspěvků: 0